titulny_obrazok_4-min

Huncokári a lesy Malých Karpát

Modra | > Huncokári a lesy Malých Karpát

Vydajte sa s nami na trasu nízkej náročnosti, ktorá sa bude páčiť deťom i dospelým. Lesy Malých Karpát sú spojené s Huncokármi - lesnými robotníkmi, drevorubačmi, znalcami liečivých bylín. Po ich stopách sa vydáte od detského ihriska na Zochovej chate smerom k nemeckej huncokárskej škole. Postavená bola pôvodne ako mestská vila, v ktorej sa mohli ubytovať výletníci. Na prízemí bol byt pre lesných robotníkov – Huncokárov. Do Malých Karpát prichádzali na pozvanie Pálfiovcov, ktorí vlastnili okolité pozemky, aby zaviedli moderný a efektívny spôsob ťažby dreva. Priestor Modra – Piesok, Pezinok – Rybníček, Kamenná brána, Zabité, Sklená huta či oblasť Záhoria – Vývrat, Horáreň pod Vysokou a mnohé ďalšie lokality sa stali domovom rodiny lesných ľudí. V lokalite Modra – Piesok bolo osídlenie Huncokárov najpočetnejšie, preto tu vznikla aj škola. Horské osídlenie zaniklo v Malých Karpatoch po r. 1945, kedy bola väčšina obyvateľov odsunutá do Nemecka.
Pokračujte od huncokárskej školy ďalej ku Kaplnke sv. Magdalény, ktorá počas letných mesiacov slúži veriacim dodnes. Trasa povedie ďalej cez huncokársky cintorín, Panský dom a Jurčovu lúku, kde plynulo nadviaže na ďalší náučný chodník o Lesoch Malých Karpát. Prvé informácie o lesných biotopoch a Chránenom vtáčom území nájdete neďaleko observatória. Popri Tisových skalách sa dostanete k vodnej nádrži a súčasne sa dozviete viac o miestnom rastlinstve a živočíšstve. Vašimi spoločníkmi budú fúzač alpský (Rosalia alpina), ktorý je chráneným druhom európskeho významu, pinka obyčajná, červienka obyčajná, ďateľ bielochrbtý alebo sokol rároh, ktorý je zákonom chránený.

 • doprava

  Doprava

 • mapy_a_brozury

  Mapy a brožúry

 • turisticko_informacne_centrum

  Turisticko-informačné centrum

 • parkovanie

  Parkovanie

 • bratislavska_karta

  Bratislavská karta

 • sprievodcovske_sluzby

  Sprievodcovské služby

 • modranske_znacky

  Modranské značky

 • male_karpaty_travel_guide_app

  Malé Karpaty travel guide APP

@mesto.modra