titulny_obrazok_1-min

Bratislavská karta

Modra | > Bratislavská karta

Táto turistická karta vám umožní spoznať región i Bratislavu – uplatnite ju pri cestovaní, návšteve múzeí, atrakcií a ďalších aktivitách.
Karta je neprenosná a platná, len ak je opatrená menom držiteľa, dátumom a hodinou vystavenia. Jej držiteľom môže byť len osoba vo veku nad 16 rokov. Pri cestovaní verejnou dopravou platí karta 24, 48 alebo 72 hodín od dátumu a hodiny vystavenia. S kartou budete neobmedzene cestovať vo všetkých zónach Integrovanej dopravy Bratislavského kraja. Pri kontrole sa preukážte aj preukazom totožnosti
(s výnimkou liniek 1 – 212). Vždy sa preukážte kartou vopred.

Viac o zľavách
 • doprava

  Doprava

 • mapy_a_brozury

  Mapy a brožúry

 • turisticko_informacne_centrum

  Turisticko-informačné centrum

 • parkovanie

  Parkovanie

 • bratislavska_karta

  Bratislavská karta

 • sprievodcovske_sluzby

  Sprievodcovské služby

 • modranske_znacky

  Modranské značky

 • male_karpaty_travel_guide_app

  Malé Karpaty travel guide APP

@mesto.modra